Subskrypcje Autodesk i Wdrożenia
Profesjonalne Stacje Robocze HP
Sprawdź Oferty AEC Design - Autoryzowany Partner Autodesk i HP

BIM Collaborate Pro

4.631,25 13.870,00  Netto

BIM Collaborate Pro – Projektuj i dostarczaj lepsze projekty dzięki pracy współdzielonej w BIM

Współpraca w chmurze dla firm projektowych BIM Collaborate Pro umożliwia zespołom projektowym jednoczesną pracę we wspólnych modelach Revit,
niezależnie od lokalizacji użytkownika.

Połącz zespoły projektowe dzięki:

  • Łatwej współpracy: zaoferuj dostęp do modeli Revit zespołom zdalnym, rozproszonym lub multidyscyplinarnym.
  • Zwiększeniu zasięgu: Poszerz swoją zdolność do działania przy wspólnych przedsięwzięciach i projektach dowolnej wielkości, w dowolnym miejscu.
  • Skutecznemu delegowaniu: Przydzielaj do projektu najlepszych członków zespołu posiadających najbardziej odpowiedni lub najmocniejszy zestaw umiejętności i doświadczenia.
  • Większemu zaangażowaniu: Dostarczaj wszystkim zainteresowanym, używającym programu Revit widoki projektu w czasie rzeczywistym, aby mogli łatwiej go przeglądać i uzgadniać decyzje.

Obraz odznaki zaufania
Opis

Opis

BIM Collaborate Pro – projektuj i dostarczaj lepsze projekty dzięki pracy współdzielonej w BIM

Usługa chmurowa BIM Collaborate Pro to wspólna platforma danych:
W odróżnieniu od pracy w systemach izolowanych, platforma chmurowa integruje cały ciąg prac projektowych, od zaprojektowania do zbudowania, na jednej wspólnej platformie danych. Zespoły mogą z łatwością przenosić informacje z jednej fazy do drugiej, jednocześnie przechowując wszystkie informacje o projekcie i dane w ramach jednej platformy.

Platforma BIM Collaborate Pro to scentralizowane źródło prawdziwych danych
• Pojedyncza baza danych zawierająca najbardziej aktualne informacje
• Eliminuje wielokrotne iteracje i przeróbki projektu
• Zapewnia głębsze zrozumienie danych projektu, aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji biznesowych

Usługa BIM Collaborate Pro to łatwe przekazywanie między zespołami
• Szybkie przekazywanie danych z jednego zespołu do drugiego
• Łączność oparta na chmurze dla urządzeń przenośnych i stacjonarnych
• Dostęp do danych historycznych

System BIM Collaborate Pro to usprawnione podejmowanie decyzji
• Dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie
• Wszystkie zmiany odzwierciedlone w bieżącym stanie opublikowanych plików
• Możliwość zaangażowania większej liczby zainteresowanych już na początku procesu budowlanego

Funkcje systemu BIM Collaborate Pro

Zacznij od połączenia całego zespołu projektowego i danych projektu w jednym miejscu za pomocą usługi BIM 360 Design. Użyj funkcji udostępniania pracy w chmurze bezpośrednio w programie Revit. Bez limitu użytkowników. Bez limitu przechowywanych danych.

Repozytorium pojedynczego projektu:
• Nieograniczone miejsce do przechowywania
• Obsługa wszystkich typów plików
• Dziennik aktywności projektu

Kontrola dostępu:
• Prawa dostępu na poziomie projektu i folderu
• Określenie dostępu według roli, firmy, użytkownika
• Możliwość przydzielenia pięciu poziomów uprawnień

Koordynacja dostarczania:
• Śledzenie aktywności projektu
• Ułatwienie wymiany modeli i koordynacji wyników
• Oddzielenie plików jeszcze w opracowaniu od plików już udostępnionych

Przeglądanie:
• Dostęp online i offline na wszystkich urządzeniach
• Przeglądarka plików PDF i modeli zoptymalizowana dla Apple iOS
• Nawigowanie pomiędzy dokumentami bez zamykania przeglądarki

Wizualizacja zmian
• Przeglądanie dodanych, usuniętych i zmodyfikowanych elementów
• Zrozumienie zmian w kontekście dzieki zagregowanym modelom
• Wyszukiwanie wizualizacji zmian według zespołu, fazy, poziomu budynku i innych elementów

Nawigacja
• Widok listy i miniatur
• Kontrola wersji i wycofywanie zmian
• Jeden widok dla plików 2D i 3D

Collaborate Pro - korzyści z wdrożenia Usługi

Collaborate Pro - korzyści z wdrożenia Usługi

Mniej błędów w projektach i minimalizacja kolizji danych:

Koszty poprawek na etapie budowy mogą wynosić od 5% do 15% łącznych kosztów projektu, nic więc dziwnego, że eliminowanie błędów jeszcze w środowisku projektowym jest wspólnym celem całej branży architektury, inżynierii i budownictwa1. Już samo wprowadzenie technologii BIM zmniejsza liczbę błędów w projektach, a ulepszone procesy współpracy dodatkowo ten efekt wzmacniają. W opracowanym przez firmę McGraw Hill raporcie SmartMarket „Business Value of BIM in North America” odnotowano, że 57% ankietowanych architektów wskazuje mniej błędów i przeoczeń w dokumentach jako główną zaletę technologii BIM. Eliminowanie poprawek poprzez wczesne ograniczanie liczby błędów i przeoczeń dzięki użyciu technologii BIM to jeden ze sposobów na znaczące obniżenie kosztów, a zwiększenie zysków. Według raportu firmy McGraw Hill: „ograniczenie poprawek to jeden z realnych efektów najwyżej cenionej zalety [rozwiązań BIM], czyli mniejszej liczby błędów i przeoczeń w dokumentach”. 45% architektów wskazało to jako najważniejszą zaletę technologii BIM. Współczesne środowiska pracy obejmują jednak rozproszone zespoły i projekty joint venture, co może utrudniać zespołom projektowym pełne wykorzystanie zalet procesów BIM. Gdy zespół obejmuje osoby z wielu różnych lokalizacji, chmurowe rozwiązanie do współpracy może stanowić czynnik pozwalający zespołom w pełni wykorzystywać procesy BIM dzięki niezbędnym funkcjom do komunikacji w czasie rzeczywistym i udostępniania danych. 33% specjalistów z branży architektury, inżynierii i budownictwa wskazuje dostęp do najnowszych wersji dokumentów i aktualnych informacji jako istotne wyzwanie przy realizacji projektu, a 32% obawia się, że ktoś z zespołu może użyć niewłaściwej wersji2. Gdy używane jest rozwiązanie chmurowe z dziennikiem komunikacji o projekcie i śledzeniem historii wersji, najnowsza wersja jest wyraźnie oznaczona i dostępna dla wszystkich uczestników, a dodatkowo jest stosowana do modelu głównego, na którym wszyscy pracują. Mając dostęp do modelu, wykonawcy mogą wykrywać kolizje już na wczesnych etapach prac. Koszt wykrycia kolizji lub błędu w fazie budowy jest trzynastokrotnie większy niż w przypadku zidentyfikowania potencjalnego problemu jeszcze na etapie projektowania w narzędziach BIM3. Również usunięcie kolizji w narzędziach BIM jest znacznie tańsze od usuwania jej w terenie — około 90 USD zamiast 1100 USD4. Częstą przyczyną opóźnień projektów i przekraczania budżetu są błędy ludzkie wynikające z niedostatecznej komunikacji i złego zarządzania projektem, danymi i dokumentacją5. Złe zarządzanie danymi projektu można znacząco ograniczyć poprzez używanie pojedynczego rozwiązania do współpracy przy projektowaniu budynków, umożliwiającego częste i dokładne wykonywanie analiz. Technologie BIM oparte na współpracy pozwalają zmniejszyć liczbę poprawek rysunków CAD z 48% do zaledwie 2%

Szybsza realizacja projektów:

Ponad 60% dużych inwestycji przekracza założony czas lub budżet.8 Niska efektywność tradycyjnych procesów realizacji projektów może się wiązać z dodatkowymi kosztami i opóźnieniami. Bardziej efektywny proces BIM pozwala skrócić termin realizacji i ograniczyć całkowite koszty, z korzyścią dla wszystkich uczestników projektu. Technologia BIM w połączeniu z chmurowym rozwiązaniem do współpracy może oszczędzić zespołowi projektowemu sporo czasu w całym procesie projektowania budynku. Projektanci mogą szybko opracowywać kolejne iteracje poszczególnych elementów budynku w celu weryfikacji i optymalizacji jego efektywności. Mogą też na bieżąco wprowadzać uwagi klienta czy robić analizy i symulacje we wczesnych fazach projektowania, usuwając ewentualne problemy już na tym etapie. Chmurowe rozwiązania do współpracy umożliwiają wszystkim członkom zespołu uczestniczenie w pracach w czasie rzeczywistym, czy to poprzez bezpośrednią obsługę narzędzi BIM, czy wyświetlanie i zatwierdzanie efektów zmian projektowych, co może znacznie przyspieszyć procesy. Zespół, na bieżąco otrzymując na platformie chmurowej informacje o rutynowych zmianach projektu, może poświęcić spotkania ważnym tematom strategicznym, a nie codziennej logistyce. Rozwiązania chmurowe poprawiają współpracę, jednocześnie przenosząc rutynową, codzienną komunikację do chmury. To po prostu następny krok w ewolucji tradycyjnych metod współpracy.

Zwiększenie wydajności dzięki pracy z dowolnego miejsca

Dzięki możliwości korzystania z ogromnych ilości danych przechowywanych w zdalnych usługach chmurowych, rozpowszechnieniu urządzeń mobilnych oraz dostępności bogato wyposażonych aplikacji mobilnych zespoły projektowe mają dostęp do wszystkich danych projektu z dowolnej lokalizacji. Funkcje komunikacji umożliwiające wysyłanie błyskawicznych powiadomień do wszystkich uczestników projektu rewolucjonizują proces BIM, ułatwiając komunikację ze wszystkimi partnerami, którzy muszą być na bieżąco informowani o zmianach lub je zatwierdzać. Pozwala to rozproszonym zespołom projektowym pracować w sposób ściśle zintegrowany. Zespoły mogą utrzymywać wysoką wydajność również poza biurem, co pozwala zwiększać sprawność działania całej firmy, a potencjalnie również poprawiać jej wyniki finansowe. Niemal 40% ankietowanych specjalistów z branży architektury, inżynierii i budownictwa wskazuje dostęp online do wszystkich dokumentów z dowolnego urządzenia jako jeden z najważniejszych czynników zwiększania wydajności firmy lub ograniczania kosztów.10Personel oczekuje możliwości pracy z dowolnego miejsca, a to wymaga aplikacji zoptymalizowanych pod kątem pracy mobilnej.

Mniejsze wydatki na IT

Rozwiązania chmurowe pozwalają użytkownikom szybciej rozpocząć pracę i mają wiele zalet w porównaniu z lokalnymi systemami informatycznymi wymagającymi czasochłonnego instalowania. Systemy lokalne wymagają też początkowej inwestycji kapitałowej, a utrzymywanie zarządzających nimi informatyków zwiększa koszty operacyjne. Rozwiązania zastępcze, na przykład serwery FTP, mogą powodować poważne obciążanie sieci, a nierzadko również powielanie danych na serwerze. Blisko jedna trzecia specjalistów z branży architektury, inżynierii i budownictwa stwierdziła, że używanie wielu różnych programów w pracach budowlanych lub projektowych powodowało w przeszłości powielanie danych.11 Chmurowe rozwiązania do współpracy można wdrożyć niemal natychmiast i wygodnie zwiększać lub zmniejszać skalę wdrożenia odpowiednio do wielkości projektu i zespołu. Obszar roboczy jest udostępniany w chmurze, co umożliwia projektowanie zsynchronizowane w czasie rzeczywistym w danym projekcie. Projekty BIM wykonywane wyłącznie na systemach lokalnych mogą utrudniać wspólne edytowanie modelu, ponieważ członkowie zespołu przebywający poza biurem miewają trudności z uzyskaniem dostępu do modelu. Nawet gdy firmy architektoniczne, inżynieryjne i wykonawcze używają własnych serwerów, trzeba ustalić, kto będzie udostępniać model centralny i utrzymywać jego bazę danych — i jak podzielić związane z tym koszty. Zła synchronizacja modelu 3D między serwerami i stacjami roboczymi może oznaczać straty czasu i pieniędzy. Udostępnianie modelu przechowywanego w rozwiązaniu lokalnym nie jest najlepszym sposobem pokazywania projektu właścicielowi lub innym partnerom, którzy nie używają narzędzi BIM i niekoniecznie muszą znać oprogramowanie niezbędne do odczytania planu technicznego. Może to opóźnić przekazywanie informacji zwrotnych. Gdy używane jest chmurowe rozwiązanie do współpracy, wszyscy członkowie rozproszonego zespołu muszą się tylko zalogować, aby wyświetlić model 3D w łatwej w obsłudze przeglądarce, co pozwala uzyskiwać szybsze i dokładniejsze komentarze.

 

Zmniejszenie kosztów przez zapewnienie zespołowi projektowemu wirtualnego wspólnego biura

Kluczową zaletą technologii BIM jest możliwość równoległej pracy wielu użytkowników na tym samym modelu. Udostępnianie wspólnego modelu w chmurze to jeden ze sposobów dzielenia się pracą na chmurowej platformie BIM. Rozwiązanie do współpracy w chmurze z dostępem mobilnym do wspólnego modelu stanowi kluczowy punkt dostępowy dla użytkowników pracujących w programie Revit lub innych narzędziach. Fizyczne lokalizowanie zespołów projektowych w jednym miejscu, czego niekiedy wymagają niektórzy klienci, szczególnie z sektora publicznego, bywa bardzo kosztowne. Często wymagane jest odgórne zadeklarowanie kosztów podróży związanych ze wspólną lokalizacją już w ofercie przetargowej — a więc jeśli koszty będą wyższe od oczekiwanych, często musi je pokryć sam zespół.12 Firmy muszą oddelegować pełnoetatowych pracowników (zwykle z tej samej lokalizacji fizycznej) na cały czas trwania projektu. Wspólna lokalizacja może wymagać inwestycji w sprzęt i infrastrukturę informatyczną oraz zaprojektowania i wyposażenia pomieszczeń biurowych dla zespołu. Oznacza to, że rozwiązanie alternatywne w postaci cyfrowej platformy do wirtualnej pracy we wspólnej lokalizacji może przynieść ogromne korzyści finansowe. Chmurowe platformy współpracy pozwalają tworzyć wirtualne pokoje narad, w których inżynierowie instalacji mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych (MEP), architekci, wykonawcy i inżynierowie budownictwa mogą wygodnie sprawdzać listy kontrolne projektu. Takie alternatywne rozwiązanie eliminuje konieczność finansowania fizycznego wyposażenia, wyżywienia i podróży całego zespołu projektowego. W najnowszym badaniu SmartMarket Brief13 41% ankietowanych przyznało, że zastosowanie rozwiązania projektowego do współpracy ogranicza konieczność pracy w jednej lokalizacji i umożliwia wyeliminowanie związanych z tym kosztów.

Zdobywanie większej liczby zleceń

Ulepszone technologie współpracy pozwalają na partnerską współpracę z firmami z innych krajów, a coraz bardziej międzynarodowy charakter projektowania budynków zachęca do kolejnych innowacji technicznych. Wprowadzenie udoskonalonych procesów współpracy bardzo ułatwiło pracę ze specjalistycznymi partnerami z dowolnego miejsca na świecie. Gdy współpracownicy są rozrzuceni po całym świecie, regularne organizowanie fizycznych spotkań jest po prostu niewykonalne. Coraz bardziej globalne podejście do projektów w sektorze architektury, inżynierii i budownictwa stanowiło bodziec do opracowania technologii chmurowych przeznaczonych specjalnie do tego celu. Dzięki rozwiązaniom chmurowym do współpracy w narzędziach BIM fizyczna lokalizacja użytkownika nie stanowi już bariery dla jego udziału w żadnym projekcie, niezależnie od miejsca. Nowe technologie współpracy otwierają możliwości dla mniejszych firm, które w przeszłości często nie mogły brać udziału w większych projektach.17 W przeszłości współpraca nad modelem z większymi partnerami mogła wymagać nadmiernych inwestycji w infrastrukturę informatyczną, jednak rozwiązania chmurowe wymagają znacznie mniejszych nakładów kapitałowych, co obniża bariery wejścia. Współpraca w chmurze wyrównuje szanse firm projektowych. Mniejsze firmy mogą być bardziej konkurencyjne dzięki dostępowi do tych samych, wysokiej klasy rozwiązań, z których korzystają ich więksi rywale. Możliwość dopasowania skali rozwiązania do potrzeb pozwala rozwijać działalność poprzez składanie wspólnych ofert z większymi partnerami.

Poprawa komunikacji z rozproszonymi uczestnikami projektu

W przypadku konwencjonalnych narzędzi komunikacji udostępnienie modelu 3D do przeglądu lub zatwierdzenia przez właściciela budynku i innych nietechnicznych partnerów projektu jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Eksportowanie modelu do pliku PDF zawierającego rendering 3D i przesłanie go na serwer FTP to mało wydajna metoda, a renderingi 3D w plikach PDF często są niejasne dla użytkowników niebędących projektantami. Ten czasochłonny proces niejednokrotnie powoduje problemy z wersjami projektu i może opóźniać zatwierdzenie lub przyjęcie projektu. Nieprawidłowe stosowanie danych projektów budynków w połączeniu z rosnącym rozproszeniem zespołów przysparza amerykańskiemu sektorowi zarządzania nieruchomościami kosztów rzędu 15,8 mld USD rocznie, przy czym mniej więcej dwie trzecie tej kwoty to koszty operacyjne ponoszone przez właścicieli.18 Co więcej, blisko jeden na czterech specjalistów z branży architektury, inżynierii i budownictwa przyznaje, że używanie wielu narzędzi technologicznych bez optymalnej integracji ma negatywny wpływ na sprawność pracy w projekcie.19 Współpraca projektowa w chmurze pozwala ogromnie przyspieszyć zatwierdzanie projektów dzięki zapewnieniu dostępu w czasie rzeczywistym do modelu 3D i jego modyfikacji. Właściciel budynku może się w każdej chwili zalogować i sprawdzić postępy prac. Udostępnianie w chmurze eliminuje czasochłonne czynności administracyjne po obu stronach, usprawnia komunikację i zwiększa wzajemne zaufanie.

Rekrutacja — przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych specjalistów

Przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych specjalistów może być czynnikiem decydującym o konkurencyjności. Praca z dowolnego miejsca oznacza, że można zatrudnić do projektu najlepiej wykwalifikowanych pracowników i nie ograniczać się do lokalnego rynku. Współpraca projektowa w chmurze umożliwia rozproszonym zespołom spójne działanie, mimo że nie pracują one w tym samym biurze. Najlepsi specjaliści coraz częściej poszukują pracy w firmach, które umożliwiają godzenie życia zawodowego i osobistego. W przypadku projektowania budynków oznacza to, że zespół może koncentrować się na samym projekcie oraz związanych z tym twórczych wyzwaniach i rozwiązywaniu problemów, a jednocześnie korzystać z elastycznych form zatrudnienia. Zmienne godziny pracy wydają się mało realne w branży o krótkich terminach. Jednak dzięki rozwiązaniom chmurowym do współpracy i aplikacjom mobilnym członkowie zespołów mogą uczestniczyć w pracach z dowolnego miejsca, nawet gdy są w podróży. Otwiera to drogę do zatrudnienia dla rodziców i opiekunów, a w szczególności kobiet, które stanowią w tej branży mniejszość.

Podsumowanie:

Oprogramowanie Collaborate Pro umożliwia współpracę projektową i zarządzanie danymi w całym cyklu projektowania. Pozwala zespołom na bezpieczną pracę nad modelem Revit w ramach jednej firmy lub różnych firm oraz kontrolowanie wymiany danych. To rozwiązanie zapewnia sprawną koordynację wyników prac, wizualizację zmian, śledzenie postępów w projekcie i zarządzanie błędami, a w efekcie osiągnięcie lepszych wyników. Platforma chmurowa Collaborate Pro  to rozwiązanie do zarządzania dokumentami, które umożliwia wyszukiwanie, publikowanie, recenzowanie i zatwierdzanie informacji projektowych oraz zarządzanie nimi na wspólnej platformie o nieograniczonej przestrzeni do przechowywania danych. Dzięki dostępowi do aktualnych informacji z każdego miejsca i w dowolnym momencie zespoły mogą zmniejszyć liczbę błędów, podejmować świadome decyzje i poprawić wyniki.

Koszyk

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty...

Kontynuuj zakupy

Zapytanie o Produkt

Uzupełnij wymagane dane formularza:
Konsultanci AEC Design skontaktują się z Tobą, aby odpowiedzieć na zapytanie