Subskrypcje Autodesk i Wdrożenia
Profesjonalne Stacje Robocze HP
Sprawdź Oferty AEC Design - Autoryzowany Partner Autodesk i HP

Product Design & Manufacturing Collection – kolekcja z zakresu wytwarzania i projektowania produktów – kompletny pakiet aż 17 programów

12.278,75 41.443,75  Netto

Pakiet Autodesk Product Design & Manufacturing jest zestawem zintegrowanych narzędzi, które znacząco zwiększają efektywność i produktywność, są istotnym wsparciem dla innowacji i poprawy jakości produktów. Istotnie optymalizują koszty produkcji i wspierają procesy zrównoważonego rozwoju.

Pakiet Autodesk Product Design & Manufacturing oferuje unikalne korzyści dla firm z branży projektowej i produkcyjnej, które zajmują się tworzeniem różnego rodzaju wyrobów przemysłowych:

dowiedz się więcej...

Obraz odznaki zaufania
Opis

Opis

Kolekcja z zakresu wytwarzania i projektowania produktów.

Pakiet aż 17 programów dla branży mechanicznej w nowej niższej cenie w sklepie online.

Autodesk Product Design & Manufacturing to kompleksowe rozwiązanie dedykowane firmom zajmującym się projektowaniem i produkcją wyrobów przemysłowych. Zawiera ono szereg narzędzi i programów wspomagających proces projektowania, wytwarzania, wizualizacji oraz zarządzania cyklem życia produktu. Oto dokładniejszy opis poszczególnych elementów składowych tej platformy:

Projektowanie produktów: Autodesk Product Design & Manufacturing oferuje zaawansowane narzędzia do projektowania produktów, w tym popularne programy takie jak AutoCAD, Inventor czy Fusion 360. Te narzędzia umożliwiają projektowanie modeli 3D, tworzenie dokumentacji technicznej, prototypowanie wirtualne oraz symulacje mechaniczne, co pozwala inżynierom i projektantom na stworzenie kompletnych projektów produktów.

Wytwarzanie i produkcja: Platforma zawiera również narzędzia wspomagające proces wytwarzania i produkcji wyrobów przemysłowych, takie jak Autodesk CAM, które umożliwiają programowanie obrabiarek CNC, generowanie ścieżek narzędziowych oraz symulację obróbki, co pozwala producentom na efektywną produkcję części i komponentów.

Wizualizacja i prezentacja: Autodesk Product Design & Manufacturing oferuje także narzędzia do wizualizacji i prezentacji projektów, takie jak Autodesk 3ds Max, które umożliwiają tworzenie realistycznych wizualizacji 3D oraz animacji, co pozwala projektantom i inżynierom prezentować swoje pomysły klientom w przekonujący sposób.

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM): Kolekcja zawiera również narzędzia do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), takie jak Autodesk Vault, które umożliwiają efektywne zarządzanie danymi projektowymi, kontrolę wersji, śledzenie zmian oraz współpracę zespołów projektowych, co pozwala firmom na lepsze zarządzanie całym procesem projektowania i produkcji produktów.

Optymalizacja procesów: Autodesk Product Design & Manufacturing oferuje szereg narzędzi do optymalizacji procesów projektowych i produkcyjnych, takich jak analiza wytrzymałościowa czy symulacje numeryczne, które pozwalają firmom na identyfikację i eliminację problemów oraz optymalizację projektów i procesów produkcyjnych, co przekłada się na lepszą jakość produktów oraz zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy.

Integracja z innymi systemami: Platforma integruje się także z innymi systemami i narzędziami stosowanymi w branży, takimi jak systemy ERP czy systemy zarządzania produkcją (MES), co pozwala na płynny przepływ informacji między różnymi częściami organizacji oraz usprawnia procesy zarządzania i produkcji.

Autodesk Product Design & Manufacturing to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera firmy zajmujące się projektowaniem i produkcją wyrobów przemysłowych we wszystkich etapach procesu projektowego i produkcyjnego. Dzięki zaawansowanym narzędziom projektowym, wytwarzania, wizualizacji oraz zarządzania, platforma ta pomaga firmom tworzyć innowacyjne produkty o wysokiej jakości oraz efektywnie zarządzać całym procesem produkcji.

Kolekcja zawiera

Kolekcja zawiera

W skład kolekcji wchodzą narzędzia do planowania zakładów produkcyjnych i zarządzania danymi oraz inne programy specjalistyczne:

INVENTOR – oprogramowanie do projektowania części i zespołów w środowisku 3D, a także prezentacji i zawsze aktualnej w stosunku do modelu dokumentacji technicznej 2D, przeznaczone dla konstruktorów i mechaników

INVENTOR NESTING – dostępny tylko w kolekcji, zintegrowany z Inventor, służy do planowania rozmieszczenia, zagnieżdżania i optymalizacji rozkroju blach w celu jak najmniejszych strat materiału

INVENTOR CAM – dostępny tylko w kolekcji, narzędzie CAM do przygotowywania programów na obrabiarki do 5 osi. W wersji 2020 dodano parametr „reset” do tworzenia osi postprocesora. Włączono wszystkie funkcje CAM profilu 2D dla płaskich rozwinięć blach

INVENTOR NASTRAN – narzędzie wbudowane w Inventor, które uzupełnia program o moduł wytrzymałościowy służący do obliczeń projektu na podstawie analizy elementów skończonych

INVENTOR TOLERANCE ANALYSIS – dostępny tylko w kolekcji, zintegrowany z Inventor, służy do szacowania i generowania raportów z kosztów projektu na podstawie założonych tolerancji oraz dwukierunkowej edycji projektu na podstawie wyników

NAVISWORKS MANAGE – oprogramowanie do odczytu i integracji plików zapisywanych w dowolnych formatach; ułatwiający komunikację w zespole projektowym i przeprowadzanie rewizji projektu

FACTORY DESIGN UTILITIES – oprogramowanie do tworzenia i optymalizacji planów linii produkcyjnych w 2D i 3D przed ich budową, polegających na wykonaniu modelu wizualnego

VAULT BASIC – oprogramowanie do bezpiecznego przechowywania i scentralizowanego zarządzania danymi CAD ale też formatami niecadowymi, oraz ich wymiany między członkami zespołu rozmieszczonymi w różnych lokalizacjach, zezwalające na wersjonowanie plików i ich współużytkowanie w wielu projektach

AUTOCAD - oprogramowanie do projektowania CAD 2D oraz 3D. Subskrypcja obejmuje też specjalistyczne zestawy narzędzi oraz aplikacje: AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Raster Design, Aplikacja mobilna AutoCAD, Aplikacja internetowa AutoCAD

FUSION 360 – aplikacja chmurowa do swobodnego modelowania 3D od koncepcji do pełnego projektu umożliwiająca również przeprowadzanie testów funkcjonalnych, symulacji i tworzenie list zestawieniowych; jest dostępna na jakimkolwiek urządzeniu z dostępem do internetu

3DS MAX – oprogramowanie do tworzenia realistycznych renderingów i animacji, dzięki rozwiniętym technologiom analizy i symulacji oświetlenia, tekstur i scen, przydatne w tworzeniu gier, animacji, wizualizacji projektów architektonicznych, budowlanych i mechanicznych

HSMWORKS – oprogramowanie do projektowania i generowania ścieżek narzędzi obróbczych dla frezowania i toczenia dla obrabiarek od 2,5 do 5 osi oraz umożliwiające edycję kodów na maszyny CNC

RECAP PRO – aplikacja chmurowa do tworzenia modeli 3D i realistycznych obrazów ze skanów laserowych, czego efektem są chmury punktów i siatki dla programów CAD i BIM

AUTODESK RENDERING – aplikacja chmurowa do szybkiego renderowania w wysokiej rozdzielczości na podstawie projektów i modeli uzupełnionych o tekstury, analizy oświetlenia naturalnego i panoramy 360 stopni

AUTODESK DRIVE - rozwiązanie do przechowywania, podglądu i udostępniania danych CAD w chmurze  dostępne po zalogowaniu do konta Autodesk stworzone dla ułatwienia komunikacji i wymiany danych z współpracownikami z zewnątrz.

Materiały wideo

Materiały wideo

Korzyści biznesowe

Korzyści biznesowe

Autodesk Product Design & Manufacturing oferuje wiele korzyści biznesowych dla firm z branży projektowej i produkcyjnej.

Kluczowe korzyści biznesowe dla Użytkowników kolekcji Product Design & Manufacturing:

Zwiększona produktywność: Dzięki zaawansowanym narzędziom do projektowania, wytwarzania i zarządzania, platforma ta pomaga firmom zwiększyć produktywność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, optymalizację procesów projektowych i produkcyjnych oraz usprawnienie współpracy między zespołami projektowymi.

Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek: Dzięki integracji różnych etapów procesu projektowego i produkcyjnego, firma może skrócić czas potrzebny na wprowadzenie produktu na rynek, co pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i zwiększenie konkurencyjności firmy.

Zwiększenie innowacyjności: Dzięki zaawansowanym narzędziom do generatywnego projektowania, symulacji i analizy, platforma ta umożliwia firmom eksperymentowanie z różnymi koncepcjami i rozwiązaniami oraz wprowadzanie innowacji do projektów produktów, co pozwala na tworzenie bardziej innowacyjnych i konkurencyjnych produktów.

Poprawa jakości produktów: Dzięki zaawansowanym narzędziom do projektowania i analizy, firma może tworzyć produkty o wyższej jakości, lepszej wydajności i trwałości, co przekłada się na większą satysfakcję klientów oraz zwiększenie lojalności i zaufania do marki.

Optymalizacja kosztów produkcji: Dzięki narzędziom do programowania obrabiarek CNC, symulacji obróbki i analizy kosztów, firma może optymalizować procesy produkcyjne, minimalizować straty materiałowe oraz zmniejszać koszty produkcji, co przekłada się na większą rentowność projektów i zwiększenie konkurencyjności firmy.

Lepsze zarządzanie cyklem życia produktu: Dzięki narzędziom do zarządzania danymi projektowymi i cyklem życia produktu (PLM), firma może lepiej zarządzać dokumentacją projektową, kontrolować wersje, śledzić zmiany oraz współpracować zespołowo, co pozwala na efektywne zarządzanie całym cyklem życia produktu i minimalizowanie ryzyka błędów.

Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju: Dzięki narzędziom do analizy wytrzymałościowej, symulacji numerycznych i generatywnego projektowania, firma może projektować produkty bardziej zrównoważone, co przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko oraz zwiększenia pozytywnego oddziaływania na społeczność i otoczenie.

Autodesk Product Design & Manufacturing oferuje kompleksowe rozwiązania, które pomagają firmom z branży projektowej i produkcyjnej zwiększyć produktywność, skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek, zwiększyć innowacyjność, poprawić jakość produktów, optymalizować koszty produkcji oraz lepiej zarządzać cyklem życia produktu. Dzięki temu zwiększa się konkurencyjność i rentowność firm na rynku.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe dla użytkowania narzędzi z pakietu Autodesk Product Design & Manufacturing różnią się w zależności od konkretnego programu, ale zazwyczaj istnieją pewne ogólne minimalne wymagania sprzętowe. Poniżej przedstawiam typowe wymagania sprzętowe dla korzystania z programów z tego pakietu:

System operacyjny: Platforma Autodesk obsługuje systemy operacyjne Windows. Należy upewnić się, że posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego zgodną z wymaganiami danej aplikacji.

Procesor (CPU): Zalecany jest wielordzeniowy procesor o wysokiej częstotliwości taktowania, co zapewnia płynną pracę programów z pakietu Autodesk. Zalecane są procesory Intel Core i5 lub i7, lub ich odpowiedniki AMD.

Pamięć RAM: Wymagana ilość pamięci RAM zazwyczaj wynosi co najmniej 8 GB, ale zalecane są 16 GB lub więcej, szczególnie przy pracy z bardziej zaawansowanymi projektami i dużymi złożonościami modeli 3D.

Karta graficzna (GPU): Programy z pakietu Autodesk, szczególnie te związane z projektowaniem 3D, mogą wymagać wydajnej karty graficznej z dedykowaną pamięcią VRAM. Zalecane są karty serii NVIDIA Quadro lub GeForce RTX, lub ich odpowiedniki od AMD.

Przestrzeń dyskowa: Instalacja całego pakietu Autodesk Product Design & Manufacturing może wymagać znacznej ilości miejsca na dysku twardym. Zalecane jest posiadanie co najmniej 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej, a dysk SSD może poprawić ogólną wydajność programów.

Ekran: W przypadku programów wymagających precyzji wizualizacji, zaleca się korzystanie z monitora o wysokiej rozdzielczości i odpowiednim zakresie kolorów, co ułatwia pracę nad szczegółami projektów.

Inne: Wymagane dodatkowe komponenty lub sterowniki, takie jak biblioteki DirectX, .NET Framework itp. Ważne jest również regularne aktualizowanie sterowników graficznych oraz oprogramowania systemowego.

Wymagania sprzętowe mogą się różnić w zależności od konkretnego programu i jego wersji. Przed instalacją programów z pakietu Autodesk Product Design & Manufacturing zaleca się zawsze sprawdzenie szczegółowych wymagań sprzętowych na oficjalnej stronie internetowej Autodesk lub w dokumentacji technicznej danego programu.

Ankieta Future of Making

Ankieta Future of Making

Ankieta Future of Making

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w ankiecie Future of Making. Celem ankiety jest uzyskanie analizy gotowości podjęcia wyzwań stawianych firmie w dobie Przemysłu 4.0.
 
baner future of making  

Może spodoba się również…

Koszyk

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty...

Kontynuuj zakupy

Zapytanie o Produkt

Uzupełnij wymagane dane formularza:
Konsultanci AEC Design skontaktują się z Tobą, aby odpowiedzieć na zapytanie