Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń +48 505 315 392 lub napisz na sklep@poczta.aecdesign.pl Szanowny kliencie, pracujemy w godzinach 8:30 - 16:30.

Autodesk AutoCAD Electrical 2023

Od 22 marca 2018 roku w skład subskrypcji AutoCAD wchodzą narzędzia branżowe

Projektuj obwody i centrale elektryczne sprawniej i dokładniej dzięki obszernej bibliotece symboli i narzędziom do automatycznych zadań projektowych.

AutoCAD Electrical dostarcza narzędzi, które pomagają szybko i precyzyjnie projektować systemy sterowania elektrycznego ze znaczącym obniżeniem kosztów.

Produkt wycofany - zapytaj o dostępny pakietWyczyść

Opis produktu

Od 22 marca 2018 roku w skład subskrypcji AutoCAD wchodzą narzędzia branżowe

Projektuj obwody i centrale elektryczne sprawniej i dokładniej dzięki obszernej bibliotece symboli i narzędziom do automatycznych zadań projektowych.

AutoCAD Electrical dostarcza narzędzi, które pomagają szybko i precyzyjnie projektować systemy sterowania elektrycznego ze znaczącym obniżeniem kosztów.

Opis

AutoCAD® Electrical, program AutoCAD® dla projektantów elektrycznych systemów sterowania.

 • Szybko twórz projekty elektrycznych urządzeń sterujących zgodne z branżowymi standardami.
 • Znacznie zwiększ swoją wydajność dzięki narzędziom przeznaczonym specjalnie do instalacji elektrycznych.
 • Szybko przycinaj przewody, kopiuj elementy i wykorzystuj gotowe układy przy tworzeniu schematów układów elektrycznych.
 • Twórz rysunki paneli sterujących z wbudowanymi elementami logicznymi.
 • Uprość pracę związaną z projektowaniem zacisków.
 • Oszczędzaj czas i zwiększ dokładność podczas pracy z rysunkami we/wy sterowników PLC.
 • Łatwo udostępniaj dane projektowe członkom rozszerzonej grupy roboczej.

 

Funkcjonalności

1. Ponad 2.000 standaryzowanych symboli schematów AutoCAD Electrical bazuje na prostym, opartym na menu, systemie wstawiania symboli urządzeń elektrycznych i pneumatycznych, co umożliwia szybkie tworzenie projektów sterowania przez wybieranie standardowych urządzeń z menu. Biblioteka symboli obejmuje takie urządzenia, jak: symbole elektryczne (przyciski, przełączniki, lampki kontrolne, przekaźniki, styki, bezpieczniki, zaciski i inne), symbole hydrauliczne i pneumatyczne (zawory, regulatory, filtry), symbole orurowania i oprzyrządowania (zbiorniki i naczynia, zawory, pompy, dysze, strzałki przepływu).

2. Funkcje projektowania właściwe dla elektryki Skraca czas projektowania dzięki zastosowaniu komend opracowanych specjalnie dla projektantów sterowania elektrycznego. Specjalne funkcje, takie jak przycinanie przewodów, kopiowanie i usuwanie komponentów lub obwodów oraz funkcje ustawiania i dopasowywania komponentów znacznie ułatwiają tworzenie rysunków.

3. Automatyczne numerowanie znaczników przewodów i komponentów AutoCAD Electrical umożliwia automatyczne przypisywanie znaczników numerów przewodów i komponentów w rysunkach, co skraca czas potrzebny na śledzenie zmian projektów i zmniejsza liczbę błędów. Numery kolejne lub oparte na odwołaniach, są automatycznie przypisywane do przewodów i komponentów, zgodnie z wybraną konfiguracją. Program wykrywa konflikty wstawianych numerów z innymi elementami i automatycznie poszukuje wzdłuż przewodu wolnego miejsca na umieszczenie numeru. Jeśli wyszukiwanie się nie powiedzie, program poszukuje wolnego miejsca oddalonego od przewodu, a po jego znalezieniu automatycznie rysuje drabinkę do przewodu.

4. Automatyczne tworzenie raportów Funkcja automatycznego tworzenia raportów umożliwia znaczne skrócenie potrzebnego czasu, zmniejszając przy tym liczbę błędów. Tworzenie raportów w programie AutoCAD Electrical jest proste; można automatycznie tworzyć wszystkie rodzaje raportów, od zestawień komponentów (BOM) po listy przewodów Od/do. Funkcja tworzenia raportów daje ponadto użytkownikom opcję tworzenia wielu raportów za pomocą pojedynczej komendy.

5. Sprawdzanie błędów w czasie rzeczywistym Kosztownych błędów można uniknąć przed fazą budowy, identyfikując je i eliminując podczas projektowania. AutoCAD Electrical na bieżąco monitoruje i powiadamia użytkowników o potencjalnych błędach w projekcie, nieustannie porównując żądane zmiany z aktualnym projektem.

6. Odniesienia krzyżowe cewek i styków w czasie rzeczywistym AutoCAD Electrical umożliwia zmniejszenie ryzyka przypisania zbyt wielu styków do przekaźnika i ograniczenie czasu spędzonego na ręcznym śledzeniu przypisań poprzez określenie związków nadrzędności/podrzędności między cewkami i stykami, śledzenie liczby styków przypisanych do danej cewki lub urządzenia z wieloma stykami i powiadamianie użytkowników o przekroczeniu limitu.

7. Tworzenie rysunków z inteligentnym układem paneli montażowych Upraszcza tworzenie rysunku układu paneli montażowych tak, aby zmniejszyć liczbę błędów i zapewnić, że wszystkie części są umieszczone, a rysunki są automatycznie aktualizowane. Po zakończeniu tworzenia schematów AutoCAD Electrical tworzy listę komponentów schematu, które można umieścić w rysunkach układu paneli montażowych. Użytkownik wybiera położenie na panelu montażowym, a reprezentacja fizyczna każdego z urządzeń jest wstawiana na panel, po czym tworzone jest “połączenie” pomiędzy urządzeniem i jego reprezentacją montażową. Zmiany jednego z powiązanych elementów będą wywoływały aktualizację drugiego. Istnieje możliwość automatycznego łączenia elementów niezapisanych w schematach, takich jak korytka na przewody i osprzęt mocujący, znajdujących się w panelu montażowym z inteligentnym zestawieniem materiałów panelu montażowego.

8. Automatyczne tworzenie rysunków we/wy PLC z arkuszy kalkulacyjnych Automatycznie tworzy rysunki we/wy PLC z danych arkuszy kalkulacyjnych. AutoCAD Electrical umożliwia automatyczne tworzenie kompletnych zestawów rysunków przez definiowanie przypisań we/wy projektu na podstawie wybranego programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Program następnie automatycznie tworzy rysunki (wraz z drabinkami dla poszczególnych konfiguracji rysunki), moduły we/wy, adresy, teksty opisów oraz symbole komponentów i terminali połączonych z poszczególnymi punktami we/wy.

9. Udostępnianie rysunków klientom i dostawcom oraz śledzenie ich zmian Łatwo wymienia dane z klientami i dostawcami we wbudowanym formacie DWG. Rysunki programu AutoCAD Electrical można przeglądać i edytować przy użyciu każdego programu obsługującego format DWG, np. AutoCAD lub AutoCAD LT. Po otrzymaniu rysunków z powrotem z zewnętrznego źródła można utworzyć raport zmian wprowadzonych w rysunku. Ponadto w momencie, gdy proces projektowania osiąga punkt, w którym wydana ma zostać nowa wersja, AutoCAD Electrical może utworzyć raport zmian rysunku od ostatniej wersji.

10. Ponowne wykorzystanie istniejących rysunków Ponowne wykorzystanie rysunków z innych projektów znacznie przyspiesza pracę nad projektami. Można skopiować wybrany fragment lub ponownie wykorzystać cały zestaw elementów rysunku w momencie tworzenia nowego projektu. Można zapisać najczęściej używane obwody do ponownego wykorzystania w przyszłych projektach; AutoCAD Electrical automatycznie ponumeruje przewody i urządzenia zgodnie z konfiguracją bieżącego rysunku lub projektu, w którym są umieszczane. Można również za pomocą jednej komendy ograniczyć czas projektowania i liczbę błędów poprzez ponowne przypisanie znaczników w projekcie.

Prezentacje video

 1. AutoCAD Electrical – Przegląd

 1. AutoCAD Electrical – konstruktor obwodów

 1. AutoCAD Electrical – edycja schematów

 1. AutoCAD Electrical – tworzenie schematów

 

 1. AutoCAD Electrical – automatyczne raporty

 1. AutoCAD Electrical – korzystanie z konstruktora obwodu

7. AutoCAD Electrical – publikowanie plików DWG do formatu PDF

8. AutoCAD Electrical – obwody PLC

 

Wymagania techniczne

Wymagania: System operacyjny Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8 and Windows 8.1 Professional operating system, Windows 10
Wymagania: procesor 64-bit Intel® or AMD® multi-core processor
Wymagania: pamięć RAM 4 GB (8 GB zalecane)
Wymagania: rozdzielczość 1024×768 z True Color
Wymagania: pojemność dyskowa 6.0 GB